Feed on
Posts
Comments

Roda de premsa • 24/02/2010 • 12.30H.
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10. Barcelona

El Tribunal Russell desperta de nou per analitzar a Barcelona la responsabilitat de la UE a Palestina
• La capital catalana acollirà la primera sessió del Tribunal, amb Londres, Nova York i Sud-àfrica com a properes seus previstes abans de 2012
• Està integrat per experts i juristes de renom mundial, com J. A. Martín Pallín, Michael Mansfield, Mairead Maguire o Juan Guzmán Tapia
• Al Comitè de Suport al Tribunal hi figuren Boutros-Ghali, Noam Chomsky, Naomi Klein, José Saramago, Vandana Shiva, Eduardo Galeano i Ken Loach, entre tants d’altres

La Fundació Bertrand Russell i un comitè internacional de suport convocaran la primera sessió del Tribunal Russell sobre Palestina els dies 1,2 i 3 de març de 2010 a Barcelona. Aquesta sessió internacional, que ha estat acollida a Barcelona per la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor, tindrà lloc a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), i es centrarà en la complicitat de la Unió Europea i dels seus Estats membres en les violacions de la legalitat internacional a Israel i Palestina. El Tribunal Russell sobre Palestina està concebut com una iniciativa descentralitzada que es celebrarà en diferents ciutats abans de 2012, iniciant el seu recorregut a la capital catalana i amb Londres, Nova York i Sud-àfrica com a properes sessions previstes.

Aquesta iniciativa de la societat civil internacional recupera l’esperit de l’històric Tribunal Russell sobre Vietnam – que es va realitzar l’any 1967 per investigar els crims de guerra comesos a Vietnam. Fou impulsat per Bertrand Russell, premi Nobel de Literatura el 1950, i presidit per Jean-Paul Sartre. El Tribunal comptà amb la participació de destacats intel•lectuals de l’època, com Julio Cortázar, Lelio Basso, Lázaro Cárdenas i Simone de Beauvoir.

Quaranta anys després, i arrel de la crida de Ken Coates (President de la Fundació Bertrand Russell), Nurit Peled i Leila Shahid (delegada de Palestina davant la Unió Europea), el Tribunal desperta per investigar les violacions del dret internacional de les quals és víctima la població palestina i que la priven de tenir un estat sobirà. S’analitzaran les responsabilitats d’Israel així com d’altres Estats i organitzacions internacionals, com la UE, les Nacions Unides o la Lliga Àrab. Tot i que les seves resolucions no són vinculants, la tasca del Tribunal es basa en la legislació internacional i compta amb la participació d’experts i juristes de renom mundial legitimats pel seu prestigi, carrera i compromís respecte als drets humans. A Catalunya i Espanya, el projecte està impulsat per la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor, que reuneix la majoria de les organitzacions catalanes que treballen activament per a la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional a Palestina.

Contactes de premsa
Ana Sánchez (asanchez@comedianet.com) • Alba Puig (apuig@comedianet.com)
comunicacio@tribunalrussell.org • T. + 34 932 68 21 43 • + 34 638 01 45 45

Descarregar aquest comunicat de premsa en PDF

Rueda de prensa • 24/02/2010 • 12.30H.
Colegio de Periodistas de Cataluña
Rambla de Catalunya, 10. Barcelona

El Tribunal Russell despierta de nuevo para analizar en Barcelona la responsabilidad de la UE en Palestina

• La capital catalana acogerá la primera sesión del Tribunal, con Londres, Nueva York y Sudáfrica como próximas sedes previstas antes de 2012
• Está integrado por expertos y juristas de renombre mundial, como J. A. Martín Pallín, Michael Mansfield, Mairead Maguire o Juan Guzmán Tapia
• En el Comité de Apoyo al Tribunal figuran Boutros-Ghali, Noam Chomsky, Naomi Klein, José Saramago, Vandana Shiva, Eduardo Galeano y Ken Loach, entre tantos otros

La Fundación Bertrand Russell y un comité internacional de apoyo convocarán la primera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina los días 1, 2 y 3 de marzo de 2010 en Barcelona. Esta sesión internacional, que ha sido acogida en Barcelona por la coordinadora de entidades Amb Palestina al Cor (Con Palestina en el Corazón), tendrá lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), y se centrará en la complicidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros en las violaciones de la legalidad internacional en Israel y Palestina. El Tribunal Russell sobre Palestina está concebido como una iniciativa descentralizada que se celebrará en diferentes ciudades antes de 2012, iniciando su recorrido en la capital catalana y con Londres, Nueva York y Sudáfrica como próximas sesiones previstas.

Esta iniciativa de la sociedad civil internacional recupera el espíritu del histórico Tribunal Russell sobre Vietnam – que se realizó en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam. Fue impulsado por Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1950, y presidido por Jean-Paul Sartre. El Tribunal contó con la participación de destacados intelectuales de la época, como Julio Cortázar, Lelio Basso, Lázaro Cárdenas y Simone de Beauvoir.

Cuarenta años después, y a raíz del llamamiento de Ken Coates (Presidente de la Fundación Bertrand Russell), Nurit Peled(israelí, Premio Sajárov para la libertad de expresión en 2001) y Leila Shahid (delegada de Palestina ante la Unión Europea), el Tribunal despierta para investigar las violaciones del derecho internacional de las cuales es víctima la población palestina y que la privan de tener un estado soberano. Se analizarán las responsabilidades de Israel así como de otros Estados y organizaciones internacionales, como la UE, las Naciones Unidas o la Liga Árabe. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, la tarea del Tribunal se basa en la legislación internacional y cuenta con la participación de expertos y juristas de renombre mundial legitimados por su prestigio, carrera y compromiso con respecto a los derechos humanos. En Cataluña y España, el proyecto está impulsado por la coordinadora de entidades Amb Palestina al Cor, que reúne a la mayoría de las organizaciones catalanas que trabajan activamente para la defensa de los derechos humanos y de la legalidad internacional en Palestina.

Contacto para prensa
Ana Sánchez (asanchez@comedianet.com) • Alba Puig (apuig@comedianet.com)
comunicacio@tribunalrussell.org • T. + 34 933 10 60 44 • + 34 638 01 45 45

Descargar este comunicado de prensa en PDF

Comments are closed.