Feed on
Posts
Comments

Amb motiu de l’atac de l’exèrcit israelià en aigües internacionals del Mediterrani contra una flotilla humanitària que es dirigia a Gaza per denunciar el setge de la franja el dia 30 de maig del 2010, el Tribunal Russell sobre Palestina emet el comunicat següent:

PDF en catalàen castellanoin Englishen français

31 de maig del 2010

Comunicat del Tribunal Russell sobre Palestina

Tots els Estats i la comunitat internacional han de prendre mesures urgents contra les violacions del dret internacional per Israel

L’atac de comandaments israelians contra la ‘Flotilla de la Llibertat’ perpetrat el 30 maig 2010 mentre es dirigia cap a la franja de Gaza constitueix una violació de diversos principis fonamentals del dret internacional:

– El principi de la llibertat de navegació en alta mar (Conveni sobre el Dret del Mar, article 87), ja que l’atac va tenir lloc a 40 milles de la costa de Gaza i, per tant, fora de les aigües territorials tant de Gaza com d’Israel;

– La prohibició d’atacar persones civils: atès que l’atac es va cometre en el marc de l’ocupació de la franja de Gaza per Israel (una ocupació que persisteix sobre la base del control permanent per part d’Israel de les fronteres terrestres, aèries i marítimes de la franja), s’inscriu en un context de conflicte armat; en conseqüència, pel que fa al dret dels conflictes armats, aquest atac es pot considerar com un atac contra civils i constitueix un crim de guerra que tots els Estats tenen l’obligació de jutjar (dret internacional humanitari consuetudinari, regles 1, 156 ss.);

– L’obligació de complir amb les decisions del Consell de Seguretat (Carta de les Nacions Unides, art. 25) que exigeixen a Israel la retirada dels territoris que porta ocupant des de fa més de 40 anys (resolucions 242, de 22 de novembre de 1967, i 338, de 22 d’octubre de 1973, del Consell de Seguretat).

Aquestes violacions del dret internacional impliquen la responsabilitat internacional d’Israel, la seva obligació de reparar els danys resultants d’aquestes violacions i l’obligació de tots els Estats de perseguir i castigar penalment els responsables d’aquestes violacions quan aquestes suposen crims contra el dret internacional.

Aquest incident, que representa un episodi més en la trista antologia de violacions del dret internacional comeses per Israel, torna a posar de manifest la indulgència, sinó la indiferència, d’aquest Estat pel que fa als principis més fonamentals del dret internacional.

Aquesta estratègia deliberada d’indiferència davant el dret internacional per part d’Israel és el resultat del laissez-faire i de la impunitat de què gaudeix aquest Estat des de fa diverses dècades per part de la comunitat internacional, tal com va subratllar clarament el Jurat del Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) durant la seva primera sessió internacional a Barcelona. Amb aquesta finalitat, el TRP exigeix:

1. L’aixecament del bloqueig imposat per Israel sobre l’ajuda humanitària enviada a Gaza, un càstig col.lectiu prohibit pel IV Conveni de Ginebra (art. 33);

2. La fi del setge de Gaza per part de les autoritats israelianes, en virtut de la seva obligació de posar fi a l’ocupació dels territoris ocupats;

3. Que s’emprenguin sense demora investigacions completes i independents sobre l’atac del 30 de maig, d’acord amb allò sol•licitat per la Unió Europea, les Nacions Unides i moltes altres organitzacions internacionals;

4. La suspensió de l’Acord d’Associació UE-Israel, de conformitat amb les disposicions contingudes en aquest acord;

5. Que la Unió Europea i el Consell de Seguretat de les Nacions Unides apliquin les recomanacions de l’informe Goldstone.

El TRP dóna suport a les iniciatives i les reivindicacions de la societat civil amb vistes a l’aplicació d’aquestes demandes, totes elles conformes amb el dret internacional. En aquest sentit, el TRP ofereix el seu ple suport a Mairead Maguire i Denis Halliday, membres del Comitè de Suport del TRP, així com a tots els activistes de drets humans que es dirigeixen en aquests moments cap a Gaza a bord del vaixell humanitari ‘Rachel Corrie’.

Signataris:
Stéphane Hessel, Pierre Galand, Brahim Senouci, Bernard Ravenel, Paulette Pierson-Mathy, François Maspero, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous; membres del Comitè Internacional Organitzador del Tribunal Russell sobre Palestina

Nurit Peled, Leila Shahid, Ken Coates; impulsors del Tribunal Russell sobre Palestina

Cynthia McKinney, Gisèle Halimi, Alberto San Juan, Antonio Martín Pallín; membres del Jurat del Tribunal Russell sobre Palestina

Ken Loach, Paul Laverty, Vicenzo Consolo; membres del Comitè de Suport del Tribunal Russell sobre Palestina

http://www.russelltribunalonpalestine.org/

Con motivo del ataque del ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo contra una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza para denunciar el asedio el día 30 de mayo de 2010, el Tribunal Russell sobre Palestina emite el comunicado siguiente:

PDF en castellanoen catalàin Englishen français

31 de mayo de 2010

Comunicado del Tribunal Russell sobre Palestina

Todos los Estados y la comunidad internacional deben tomar medidas urgentes contra las violaciones del derecho internacional por Israel

El ataque de comandos israelíes contra la ‘Flotilla de la Libertad’ perpetrado el 30 de mayo de 2010 mientras se dirigía rumbo a la franja de Gaza constituye una violación de varios principios fundamentales del derecho internacional:

– El principio de la libertad de navegación en alta mar (Convenio sobre el Derecho del Mar, artículo 87), ya que el ataque tuvo lugar a 40 millas de la costa de Gaza y, por lo tanto, fuera de las aguas territoriales tanto de Gaza como de Israel;

– La prohibición de atacar a personas civiles: dado que el ataque se cometió en el marco de la ocupación de la franja de Gaza por Israel (una ocupación que persiste en base al control permanente por parte de Israel de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de la franja), se inscribe en un contexto de conflicto armado; en consecuencia, en lo que respecta al derecho de los conflictos armados, este ataque puede considerarse como un ataque contra civiles y constituye un crimen de guerra que todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar (derecho internacional humanitario consuetudinario, reglas 1, 156 ss.);

– La obligación de cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad (Carta de las Naciones Unidas, art. 25) que exigen a Israel la retirada de los territorios que lleva ocupando desde hace más de 40 años (resoluciones 242, de 22 de noviembre de 1967, y 338, de 22 de octubre de 1973, del Consejo de Seguridad).

Estas violaciones del derecho internacional implican la responsabilidad internacional de Israel, su obligación de reparar los daños resultantes de dichas violaciones y la obligación de todos los Estados de perseguir y castigar penalmente a los responsables de estas violaciones cuando éstas entrañan crímenes contra el derecho internacional

Este incidente, que representa un episodio más en la triste antología de violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, vuelve a demostrar la indulgencia, si no la indiferencia, de dicho Estado con respecto a los principios más fundamentales del derecho internacional.

Esta estrategia deliberada de indiferencia ante el derecho internacional por parte de Israel es el resultado del laissez-faire y de la impunidad de que goza este Estado desde hace varias décadas por parte de la comunidad internacional, tal como subrayó claramente el Jurado del Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) durante su primera sesión internacional en Barcelona. Con tal fin, el TRP exige:

1. El levantamiento del bloqueo impuesto por Israel sobre la ayuda humanitaria enviada a Gaza, un castigo colectivo prohibido por el IV Convenio de Ginebra (art. 33);

2. El fin del asedio de Gaza por parte de las autoridades israelíes, en virtud de su obligación de poner fin a la ocupación de los territorios ocupados;

3. Que se emprendan sin demora investigaciones completas e independientes sobre el ataque del 30 de mayo, conforme a lo solicitado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones internacionales;

4. La suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, de conformidad con las disposiciones contenidas en dicho acuerdo;

5. Que la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apliquen las recomendaciones del informe Goldstone.

El TRP apoya las iniciativas y las reivindicaciones de la sociedad civil con vistas a la aplicación de estas demandas, todas ellas conformes con el derecho internacional. En este sentido, el TRP ofrece su pleno apoyo a Mairead Maguire y a Denis Halliday, miembros del Comité de Apoyo del TRP, así como a todos los activistas de derechos humanos que se dirigen en estos momentos rumbo a Gaza a bordo del barco humanitario ‘Rachel Corrie’.

Signatarios:
Stéphane Hessel, Pierre Galand, Brahim Senouci, Bernard Ravenel, Paulette Pierson-Mathy, François Maspero, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous; miembros del Comité Internacional Organizador del Tribunal Russell sobre Palestina

Nurit Peled, Leila Shahid, Ken Coates; impulsores del Tribunal Russell sobre Palestina

Cynthia McKinney, Gisèle Halimi, Alberto San Juan, Antonio Martín Pallín; miembros del Jurado del Tribunal Russell sobre Palestina

Ken Loach, Paul Laverty, Vicenzo Consolo; miembros del Comité de Apoyo del Tribunal Russell sobre Palestina

http://www.russelltribunalonpalestine.org/

« Newer Posts - Older Posts »