Feed on
Posts
Comments

Durant la celebració de la sessió de Barcelona, l’organització del Tribunal Russell disposarà d’una sala a la Universitat de Barcelona on acollir la premsa, amb conexió a internet i telèfon fix. Per tal de garantir el bon funcionament de la sala, es prega tots els periodistes que desitgin fer-la servir que confirmin la seva assistència a la comissió de comunicació:

comunicacio@tribunalrussell.org

Durante la celebración de la sesión de Barcelona, la organización del Tribunal Russell dispondrá de una sala en la Universidad de Barcelona donde acoger a la prensa, con conexión a internet y teléfono fijo. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la sala, se ruega a todos los periodistas que deseen hacer uso de ella confirmar su asistencia a la comisión de comunicación:

comunicacio@tribunalrussell.org

Comments are closed.