Feed on
Posts
Comments

La qüestió del compliment del dret internacional en el marc del conflicte Israel-Palestina és un tema que es sol presentar en termes abstractes i que, per aquest motiu, planteja un gran repte a tots aquells periodistes que desitgen fer-lo arribar al gran públic.

La sessió del Tribunal Russell a Barcelona ofereix a la premsa una oportunitat única per parlar amb persones que treballen en el camp de la legalitat internacional o que son testimonis directes dels efectes del seu incompliment, i que poden donar a la qüestió una perspectiva humana i personal.

Algunes idees:

◦ Entrevista amb Mairead Macguire sobre el seu treball en defensa dels drets humans, que li va valer el premi Nobel de la Pau, i el seu compromís amb iniciatives que tradueixen la legalitat internacional en accions ciutadanes directes, com els viatges en vaixell organitzats pel Moviment Gaza Lliure.

◦ Entrevista amb el jutge xilè Juan Guzmán Tapia sobre els seus intents per portar davant la justícia el general Augusto Pinochet i la importància del dret internacional en la definició de responsabilitats jurídiques.

◦ Entrevista amb Ronald Kasrils, ex ministre sud-africà i dirigent de la lluita contra l’apartheid, sobre la importància de la pressió de la comunitat internacional per acabar amb el règime segregacionista al seu país, i les similituds i diferències entre la situació que es vivia a Sud-àfrica i la que es viu actualment a Palestina.

◦ Entrevista amb el coronel Desmond Travers, un dels membres de la missió de l’ONU que va redactar l’informe Goldstone, sobre els crims de guerra d’Israel a Gaza i les conseqüències d’aquest informe.

La cuestión del cumplimiento del derecho internacional en el marco del conflicto Israel-Palestina es un asunto que se suele presentar en términos abstractos y que, por ese motivo, plantea un gran reto para todos aquellos periodistas que desean hacerlo llegar al gran público.

La sesión del Tribunal Russell en Barcelona ofrece a la prensa una oportunidad única para hablar con personas que trabajan en el campo de la legalidad internacional o que son testigos de primera mano de las repercusiones de su incumplimiento, capaces de dar a la cuestión un ángulo humano y personal.

Algunas ideas:

◦ Entrevista con Mairead Macguire sobre su trabajo de defensa de los derechos humanos, que le valió el premio Nobel de la Paz, y su compromiso con iniciativas que traducen la legalidad internacional en acciones ciudadanas directas, como los viajes en barco organizados por el Movimiento Gaza Libre.

◦ Entrevista con el juez chileno Juan Guzmán Tapia sobre sus intentos por llevar ante la justicia al general Augusto Pinochet y la relevancia del derecho internacional en la definición de responsabilidades jurídicas.

◦ Entrevista con Ronald Kasrils, ex ministro sudafricano y dirigente de la lucha contra el apartheid, sobre la importancia de la presión de la comunidad internacional para acabar con el régimen segregacionista en su país, y las similitudes y diferencias entre la situación que se vivía en su momento en Sudáfrica y la que se vive actualmente en Palestina.

◦ Entrevista con el coronel Desmond Travers, uno de los integrantes de la misión de la ONU que elaboró el informe Goldstone, sobre los crímenes de guerra perpetrados por Israel en Gaza y las consecuencias de dicho informe.

Comments are closed.