Feed on
Posts
Comments

El primer Tribunal Russell es va celebrar el 1967 per a investigar els crims de guerra comesos al Vietnam i jutjar-los segons el dret internacional. Fou impulsat per Bertrand Russell, premi Nobel de Literatura el 1950, i presidit per Jean-Paul Sartre. El Tribunal va comptar amb la participació de destacats intel·lectuals de l’època, com ara Lelio Basso, Julio Cortázar, Lázaro Cárdenas i Simone de Beauvoir. El Tribunal, tot i no tenir validesa jurídica, va actuar com un tribunal popular de conciència envers les injustícies i la impunitat de les violacions del dret internacional.

Ara, després de més de quaranta anys, la Fundació Bertrand Russell patrocina l’establiment d’un Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) per a jutjar les violacions del dret internacional de les que és víctima la població palestina i que la priven d’un Estat sobirà. En aquest context, s’analitzaran les responsabilitats d’Israel, així com les d’altres Estats i organitzacions internacionals, com la Unió Europea, les Nacions Unides i la Lliga Àrab.

El TRP està constituït per personalitats reconegudes de molt diversos països, Israel inclòs, i la seva legitimitat no prové de cap govern o partit polític, sinó del prestigi, la carrera i el compromís respecte als drets fonamentals dels membres que l’integren.

El Comitè de suport internacional compta ja amb més de 100 personalitats de tots els àmbits, com Boutros Boutros-Ghali (ex secretari general de l’ONU), Mohammed Bedjaoui (ex president del Tribunal Internacional de Justícia), Noam Chomsky (catedràtic del MIT), Ken Loach (cineasta) o José Saramago (premi Nobel de Literatura el 1998).

Fins al moment, gairebé una vintena de països ja tenen Comitès nacionals de suport o altres iniciatives de recolzament actives: França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Regne Unit, Líban, Algèria, Austràlia, Itàlia, Sudàfrica, Palestina, Israel i Espanya/Catalunya.

El primer Tribunal Russell se celebró en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam y juzgarlos según el derecho internacional. Fue impulsado por Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950, y presidido por Jean-Paul Sartre. El Tribunal contó con la participación de destacados intelectuales de la época, como Lelio Basso, Julio Cortázar, Lázaro Cárdenas y Simone de Beauvoir. El Tribunal, a pesar de carecer de validez jurídica, actuó como un tribunal popular de conciencia frente a las injusticias e impunidad de las violaciones del derecho internacional.

Ahora, después de más de cuarenta años, la Fundación Bertrand Russell patrocina el establecimiento de un Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) para juzgar las violaciones del derecho internacional de las que es víctima la población palestina y que la privan de un Estado soberano. En este marco, se analizarán las responsabilidades de Israel, así como las de otros Estados y organizaciones internacionales, como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Liga Árabe.

El TRP está constituido por reconocidas figuras de muy diversos países, Israel incluido, y su legitimidad no proviene de ningún Gobierno o partido político, sino del prestigio, la carrera y el compromiso respecto a los derechos humanos de los miembros que lo integran.

El Comité de apoyo internacional cuenta ya con más de 100 personalidades de todos los ámbitos, como Boutros Boutros-Ghali (ex secretario general de la ONU), Mohammed Bedjaoui (ex presidente del Tribunal Internacional de Justicia), Noam Chomsky (catedrático del MIT), Ken Loach (cineasta) o José Saramago (premio Nobel de Literatura en 1998).

Hasta el momento, casi una veintena de países dispone ya de comités nacionales u otras iniciativas de apoyo activas, entre los cuales Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Líbano, Argelia, Australia, Sudáfrica, Palestina, Israel y Catalunya/España.

Comments are closed.