Feed on
Posts
Comments

Llista d’organitzacions adherides

Si desitja adherir-se al Tribunal Russell sobre Palestina i que el seu nom aparegui a la llista del comitè de suport, li recomanem que llegeixi la carta de petició d’adhesió al Tribunal (PDF) i, en cas que li sembli oportú, empleni el formulari següent.

Lista de organizaciones adheridas

Si desea adherirse al Tribunal Russell sobre Palestina y que su nombre figure en la lista del comité de apoyo, le recomendamos que lea la carta de petición de adhesión al Tribunal (PDF) y, en caso de que le parezca oportuno, rellene el formulario siguiente.

Nom de l’organització | Nombre de la organización
Email de l’organització | Email de la organización
Telèfon de l’organització | Teléfono de la organización
Web de l’organització | Web de la organización
Persona de contacte | Persona de contacto
Email de persona de contacte | Email de persona de contacto
Telèfon de persona de contacte | Teléfono de persona de contacto
País | País

Comments are closed.