Feed on
Posts
Comments

Els continguts de la sessió de Barcelona s’estan preparant amb la col·laboració de desenes d’acadèmics i experts en dret internacional públic i legislació comunitària dels països següents: Espanya, França, Regne Unit, Bèlgica, Irlanda y Portugal.

El Comitè d’experts per Catalunya i Espanya està format per:

Sr. David Bondia (coordinació acadèmica): professor de Dret internacional públic i Relacions internacionals de la Universitat de Barcelona i director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Luciana Coconi (relatoria acadèmica): investigadora de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Sr. Rafael Escudero: professor de Filosofia del dret de la Universidad Carlos III de Madrid.
Sr. Ignacio Álvarez-Ossorio: professor de l’àrea d’Estudis àrabs i islàmics de la Universitat d’Alacant.
Sra. Margalida Capellà i Roig: professora de Dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears.
Sr. Ferran Izquierdo Brichs: professor de Relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sr. Jaume Saura: professor de Dret internacional de la Universitat de Barcelona.
Sr. Alejandro Pozo: investigador sobre pau, desarmament i conflictes armats del Centro d’Estudis per la Pau Josep Maria Delàs.
Sr. Antoni Pigrau Solé: catedràtic de Dret internacional públic de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Sra. Inés Bertrand-Sanz: investigadora – APRODEV, Bèlgica.

El Comitè de testimonis de la sessió de Barcelona compta en aquests moments amb la presència confirmada de:

Sr. (coronel) Desmond Travers (Irlanda) – Director de l’Institut Internacional per Investigacions Penals (La Haia) i membre de la missió de l’ONU que va redactar el polèmic informe Goldstone.
Sra. Clare Short (Regne Unit) – Parlamentària independent
Sr. Derek Summerfield (Regne Unit) – Professor honorari de l’Institut de Psiquiatria de Londres i investigador associat del Centre d’Estudis sobre Refugiats de l’Universitat d’Oxford.

Los contenidos de la sesión de Barcelona se están preparando con la colaboración de decenas de académicos expertos en derecho internacional público y legislación comunitaria en los siguientes países: España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal e Irlanda.

El Comité de expertos para Catalunya y España está formado por:

Sr. David Bondia (coordinación académica): profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Barcelona y director del Institut de Drets Humans de Catalunya.

Luciana Coconi (relatoría académica): investigadora del Institut de Drets Humans de Catalunya.

Sr. Rafael Escudero: profesor de Filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Sr. Ignacio Álvarez-Ossorio: profesor del área de Estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante.
Sra. Margalida Capellà i Roig: profesora de Derecho internacional público de la Universidad de las Islas Baleares.
Sr. Ferran Izquierdo Brichs: profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sr. Jaume Saura: profesor de Derecho internacional de la Universidad de Barcelona.
Sr. Alejandro Pozo: investigador sobre paz, desarme y conflictos armados del Centro de Estudios para la Paz Josep Maria Delàs.
Sr. Antoni Pigrau Solé: catedrático de Derecho internacional público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
Sra. Inés Bertrand-Sanz: investigadora – APRODEV, Bélgica.

El Comité de testigos de la sesión de Barcelona cuenta en estos momentos con la presencia confirmada de:

Sr. (coronel) Desmond Travers (Irlanda) – Director del Instituto Internacional para Investigaciones Penales (La Haya) e integrante de la misión de la ONU que elaboró el polémico informe Goldstone.
Sra. Clare Short (Reino Unido) – Parlamentaria independiente.
Sr. Derek Summerfield (Reino Unido) – Profesor honorario del Instituto de Psiquiatría de Londres e investigador asociado del Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford.

Comments are closed.